Dukketeater og ønskekasser

dato

I Børnehuset VillaKulla i Vapnagård i Helsingør har der i februar været liv og glade dage – udover det sædvanlige.

Dragekompagniet har nemlig været på besøg, og ”dragepasserne” Karina Nielsen og Irene Ditzel har ledt processen, hvor skønne unger har udfoldet sig kunstnerisk sammen med en bande af bedsteforældre, som også kom besøg i børnehuset.

I fællesskab er der blevet skabt erindringskasser, spillet dukketeater, sunget og leget gammeldags sanglege for fuld udblæsning, spillet dukketeater – alt sammen som del af foreningen Dragekompagniets metodeudviklingsprojekt "Styrk børn og unges hverdagsfællesskaber - brug kunsten!”. Dette var det 2. forløb ud af 3 planlagte. 

Projektet er finansieret af Johan Schrøders Fond, Ole Kirk’s Fond og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Link til billeder fra forløbet:

https://www.dropbox.com/scl/fo/qedlk8hitvlp4blxhy5gi/AMWiNNI_-FausiUwwicQxxs?rlkey=kzv5r8nq6w5fyqkeyy64awmvf&dl=0

Info om foreningen Dragekompagniet:

https://dragekompagniet.dk

 

Kilde: Foreningen Dragekompagniet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.