Gør en forskel for borgere med psykisk sårbarhed som IPS-konsulent i Helsingør

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi udvider IPS-indsatsen i Jobcenter Helsingør og søger derfor en IPS-konsulent, som vil være med til at gøre en forskel for borgere med psykisk sårbarhed

I Helsingør Kommune har vi været i gang med IPS siden marts 2022, og vi har fået opbygget et godt samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland (F-ACT Helsingør). IPS-teamet for borgere +30 år omfatter stort set alle målgrupper i jobcentret, som samtidig har et forløb i psykiatrien, og som er motiveret for at komme i job/uddannelse og ønsker støtte i processen.
Grundet voksende efterspørgsel søger vi nu en ekstra IPS-konsulent til vores velfungerende IPS-team, som allerede består af tre IPS-konsulenter. Vi arbejder tæt sammen med vores ungeenhed, hvor 3 af vores kolleger netop er startet på et IPS-projekt for unge under 30 år.

IPS (Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte) er en evidensbaseret metode, som hjælper borgere med psykiske diagnoser og sårbarhed til at opnå og fastholde ordinært arbejde/uddannelse. Den overordnede filosofi i IPS er, at personer med en svær sindslidelse kan arbejde eller tage
uddannelse på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis det rette job eller
uddannelse og de rette arbejdsomgivelser findes, samt at ingen, der er motiveret for at arbejde
eller begynde på en uddannelse, skal udelukkes fra dette.

Indsatsen er et frivilligt tilbud til borgere, som er i målgruppen, og den tilrettelægges sammen med den enkelte med afsæt i, at vi hver især er ekspert på eget liv, og vi arbejder ud fra håb, drømme, ønsker samt forudsætninger for arbejdslivet eller uddannelse.

Som IPS-konsulent arbejder du på tværs af beskæftigelses- og psykiatriområdet, og du vil indgå i tæt samarbejde med F-ACT Helsingør, jobkonsulenter og andre relevante interessenter i kandidatens liv. Du vil derfor både have arbejdsplads i jobcenteret og i F-ACT Helsingør, hvor IPS-teamet sidder minimum en dag ugentligt og deltager i behandlerkonferencer mv. Derudover vil en stor del af din arbejdstid foregå uden for kontoret i virksomheder, kandidaters hjem mv.

Ved ansættelsen bliver du grundigt sat ind i IPS-metoden. Du kan læse mere om principper
og arbejdsmetoder her: www.ipsworks.dk

Stillingen
Som IPS-konsulent har du bl.a. til opgave at:

* hjælpe kandidaten med at identificere egne færdigheder, job- og uddannelsesønsker samt
støtte til aktiv søgning efter job eller uddannelse
* opsøge arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge
professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte kandidat
* give individualiseret støtte i form af efterværn til kandidaterne med henblik på at fastholde opnået
job/uddannelse
* løbende samarbejde med psykiatrien, socialcentre og arbejdsgivere med
henblik på at koordinere og samstemme beskæftigelsesindsatsen med
behandlingsindsatsen
* tilbringe en stor del af tiden uden for kontoret med at engagere og støtte kandidater, pårørende og arbejdsgivere

Faglige kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der har mod på at samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland, og som har erfaring med eller lyst til at arbejde med borgere med psykiske lidelser, hvor der skal opbygges en tillidsfuld relation, så kandidaten føler sig mødt og forstået.

Erfaring med opsøgende virksomhedskontakt og jobskabelse vil være et stort plus i stillingen. Derudover vil kendskab til beskæftigelseslovgivningen blive vægtet højt, ligesom brugererfaring med Momentum også vil blive det.

Personlige kvalifikationer
I IPS-teamet lægger vi vægt på den daglige sparring. Vi udvikler os med hinanden, gennem
lydhørhed og respekt for hinandens forskellige ekspertiser. Vi anvender vores forskellighed aktivt i arbejdet med at hjælpe kandidaterne i arbejde eller uddannelse.

Der vil blive lagt vægt på, at du:
* tænker i potentiale og løsninger og sætter en ære i at følge en opgave til dørs
* er god til at skabe struktur og kan planlægge din egen hverdag, da en stor del af din arbejdstid er på egen hånd
* søger dine kollegaers råd og vejledning og sparrer med dem om kandidaterne
* trives lige så godt med det opsøgende virksomhedsarbejde som med mødet med kandidaten
* har journaliserings- og datadisciplin

Vi tilbyder
Du får oplæring i metoden via undervisning og løbende videreuddannelse/supervision i metoden samt gennem løbende supervision og sparring med dine nye kollegaer i IPS-teamet.
Du får stor medindflydelse på din hverdag og frihed til selv at planlægge arbejdstid og opgaver.
Som arbejdsplads kan vi tilbyde. En velfungerende arbejdsplads, hvor vi hver især tager ansvar for, at vi har det godt med hinanden fagligt og socialt. Et team hvor der er en stærk holdånd, og hvor vi hjælper hinanden med god sparring. Attraktive medarbejderarrangementer og tilbud, kantineordning, motionsrum og mulighed for at arbejde hjemmefra.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til leder af Aktivitetsparate Birgitte Kongsted på 25312606 eller koordinator af IPS indsatsen Simone Christiansen på 25313712.

Der er planlagt ansættelsessamtaler mandag den 17. juni med henblik på ansættelse 15. august eller 1. september. Timeantallet er på 30 -37 timer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 10. juni.
Løn forhandles efter gældende overenskomst.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aktivitetsparat og Integration, Birkedalsvej, 3000 Helsingør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051216

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet